MedianaresMartín and Mariana are slightly damaged people who live in buildings just opposite one another. While they often don't notice each other, separation might be the very thing that brings them together.


Medianeras is een poëtisch verhaal over het turbulente leven in de stad. Over dat je eigenlijk veel te dicht op elkaar zit zonder dat je de naam van je buurman kent. Voor Martín (Javier Drolas) en Mariana (Pilar López de Ayala), twee lotgenoten die elkaar nog niet zijn tegengekomen, voelt het leven in hun kleine appartementje als een gevangenis. Het luttele aantal straaltjes zonlicht dat per dag hun huis binnenkomt is minimaal. Dat ze beiden erg ontevreden zijn met hun eigen leven is daarom begrijpelijk. Het lukt hun allebei niet om de ware liefde te vinden, laat staan dat ze op sociaal vlak goed uit de voeten kunnen. Als symbolische ommekeer in hun leven breken ze allebei door hun medianeras heen en plaatsen een raam midden in die grijze vlakte. Zo komt er meer zonlicht binnen en is het zowaar mogelijk dat er dingen opbloeien in beide appartementen. Lees verder